A   A+  A++

W dniu 25 października 2017 r. IOŚ-PIB, wspólnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w ramach realizacji projektu "CLIMate change adaptation for small and medium size CITIES" (CLIMCITIES), zorganizował szkolenie poświęcone adaptacji do zmian klimatu. W szkoleniu wzięło udział prawie 120 studentów. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej - Paweł Sałek.

 

 

 

 

 

      

 

  

 

  

 

 

 

 
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl