A   A+  A++

W dniu 25 października w Urzędzie Miasta Ostrołęki odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie zespołu opracowującego Strategię adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ostrołęki zaprezentowali wyniki przeprowadzonych analiz oraz dokument, który powstał na ich podstawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, w tym członkowie Zespołu Miejskiego, który brał udział w pracach nad Strategią, przedstawiciele Rady Miasta, w tym Przewodniczący Rady Pan Jerzy Grabowski, a także przedstawiciele innych grup interesariuszy: między innymi mieszkańcy oraz pracownicy lokalnych mediów.

Po przypomnieniu podstawowych informacji na temat projektu CLIMCITIES oraz metodyki opracowywania Strategii, przedstawiciele IOŚ-PIB zaprezentowali przykłady wykonanych analiz i ich efektów, główne zagrożenia związane ze zmianami klimatu, które dotyczą Ostrołęki, a także zaproponowane w dokumencie działania.

Finalny dokument Strategii został przekazany przez Kierownika zaspołu autorskiego na ręce Przewodniczącego Rady Miasta.

 

Informacje dotyczące spotkania oraz projektu CLIMCITIES sa również dostępne na stronach Urzędu Miasta Ostrołęki oraz lokalnych mediów:

 

http://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/zakonczyl_sie_projekt_climcities

http://www.eostroleka.pl/projekt-climcities-dla-ostroleki-zdjecia,art63016.html

https://www.moja-ostroleka.pl/art/1509018227/zapoznali-sie-ze-strategia-adaptacji-do-zmian-klimatu-ostroleki-zdjecia

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl