CLIMCITIES jest projektem partycypacyjnym, skierowanym zarówno do samorządów jak i mieszkańców małych i średnich miast Polski (o liczbie mieszkańców między 30 a 99 tys.). Formą realizacji projektu są szkolenia. Nabór (rejestracja) na szkolenia został rozpoczęty. Jest on realizowany przy pomocy formularza zamieszczonego na tej stronie.

 

Szkolenia będą realizowane metodą „blended learning” tj. łączącą szkolenia stacjonarne (seminaria i warsztaty) ze szkoleniami online. Szkolenia stacjonarne są przeprowadzone w 10 miastach Polski: Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie, Busku-Zdroju, Łodzi, Warszawie i Ełku. W każdym mieście odbędą się trzy dwudniowe zjazdy: w sumie 6 dni - 30 godz. - 3 bloki tematyczne. Harmonogram i program szkoleń do pobrania - wersja z dn. 12.10.2017 r.

 

Pierwszą grupę docelową szkoleń stanowią pracownicy administracji samorządowej (Urzędy Miejskie i Starostwa Powiatowe) następujących referatów:

 • ochrona środowiska,
 • planowanie przestrzenne,
 • architektura i nadzór budowlany,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • infrastruktura miejska w tym: gospodarka wodna, systemy kanalizacji i gospodarka wodami opadowymi, transport,
 • zarządzanie kryzysowe (w tym centra ratownictwa),
 • inne kluczowe referaty miejskie infrastruktury technicznej i społecznej.


Drugą grupą odbiorców są lokalni liderzy:

 • działacze pozarządowych organizacji proekologicznych,
 • dziennikarze lokalnych mediów,
 • przedstawiciele lokalnych społeczności, przedsiębiorców i biznesu
 • studenci wyższych uczelni
 • inni interesariusze działań adaptacyjnych w mieście.

 

Możliwe jest zapewnienie przez organizatorów noclegu pomiędzy dniami szkoleniowymi (w czasie dwudniowych zjazdów). Osoby zainteresowane proszone są o zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu.

 

Wszystkie osoby zgłaszające potrzebę noclegu prosimy o wzięcie pod uwagę, że organizatorzy ponoszą koszty noclegów również w przypadku, gdy ktoś posiadający rezerwację zrezygnuje z noclegu w ostatniej chwili. Bardzo prosimy o rozwagę w zgłaszaniu potrzeb dotyczących noclegu. W sytuacji, gdy nocleg jest potrzebny tylko w czasie wybranych szkoleń (zjazdów), prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres: climcities@ios.edu.pl

 

Informujemy, że w przypadku dokonywania rejestracji na szkolenie w terminie 2 tygodnie przed terminem szkolenia lub krótszym, organizatorzy nie mogą zagwarantować noclegu ze względu na ryzyko braku miejsc w hotelach. Zachęcamy do jak najwcześniejszej rejestracji na szkolenia.

 

Rejestracja obejmuje wszystkie terminy (zjazdy) szkolenia prowadzonego w danym mieście. Ewentualną potrzebę uczestnictwa w szkoleniu z wybranego bloku w innym mieście można zgłaszać na adres climcities@ios.edu.pl

 

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w konkretnym mieście. W takiej sytuacji uczestnik zarejestrowany na odwołane szkolenie zostanie powiadomiony przez organizatorów i będzie mógł wziąć udział w zjeździe poświęconym danemu blokowi tematycznem w innym mieście lub poczekać na wyznaczenie nowego terminu.

 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione przez organizatora za pomocą poczty elektronicznej. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do materiałów w module e-learning, za pomocą podanych w formularzu danych (adres e-mail i hasło). Każdy rejestrujący się uczestnik powinien podać odrębny adres e-mail.

 

Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby realizacji projektu CLIMCITIES.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z NOCLEGU NA SZKOLENIACH W WARSZAWIE, RZESZOWIE, WROCŁAWIU I GDAŃSKU

Uprzejmie informujemy, że w przypadku wyboru opcji szkolenia z noclegiem, organizator potwierdzi rezerwację hotelu pod warunkiem przesłania na adres email Biura Projektu (climcities@ios.edu.pl), na co najmniej 5 dni przed terminem szkolenia, skanu polecenia wyjazdu służbowego, podpisanego przez upoważnioną w Państwa Instytucji osobę.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z NOCLEGU NA POZOSTAŁYCH SZKOLENIACH

Uprzejmie informujemy, że w przypadku wyboru opcji szkolenia z noclegiem, organizator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o przekazanie w korespondencji mailowej skanu polecenia wyjazdu służbowego podpisanego przez upoważnioną w Państwa Instytucji osobę.

 

Powyższe wynika z wcześniejszych negatywnych doświadczeń organizatora związanych z odwoływaniem w ostatniej chwili już zakupionych noclegów przez uczestników szkoleń.

 


Nocleg?